Flanşlı iskele başta endüstriyel yapılar olmak üzere, gemi yapım ve onarımlarında (tersanelerde), sanat yapılarında, enerji santrallerinde, uçak bakım-onarım tesislerinde, çimento vb. üretim fabrikalarında, tünel baraj gibi inşaat alanlarında ve her türlü cephe çalışmalarında kullanılabilen bir iskele sistemidir. Oldukça güvenli ve uygulanabilir bir çalışma ortamı sağlar.

Flanşlı iskele, benzersiz bağlantı tekniği sayesinde güvenli ve sağlam bir biçimde dik bileşenler üzerine kaynaklanmış ‘’ flanş’’ diye ifade edilen çok yönlü sekiz bağlantı noktası bulunan dikey bağlantı elemanı ve çelik döküm kurtağzı isimli kilitleme mekanizması bulunan yatay bağlantı elemanlarından oluşur.

Dikey bağlantı elemanlarının her flanşına ayrı yönlerden 8 adet yatay veya çapraz bağlantı elemanı montaj yapılabilir. Bu sistem yatay elemanlara bir dikmenin etrafında 360 derecelik hareket kabiliyeti verir.

Böylece bina yüzeyindeki her türlü girinti ve çıkıntıya uyum sağlayarak pratik bir iş akışı sağlar. Her türlü flanş aralığına uygun bir biçimde üretilen yatay bağlantı elemanları, çapraz bağlantı elemanları ve topukluklar ile sistem güvenliği en üst düzeydedir. İki kişi tarafından bu sistem çok kolay kurulur ve sökülür. Yalnızca 500 gr’lık çekiç yardımıyla kurtağzı geçişi ile flanşa bağlantı yapılır ve kama ile sıkıştırılır.

Alt ayar millerine eklenen tekerlekler yardımı ile de hareketli iş iskelesi olarak kullanılabilmektedir. Güçlü bağlantılar sayesinde iskelenin yatma ve devrilme riski bulunmamaktadır.

 

 1. FLANŞLI İSKELE SİSTEMİ PARÇA LİSTESİ

Flanşlı iskele bileşenleri aşağıda belirtildiği gibidir.

 1. Dikey Bağlantı Elemanı
 2. Yatay Bağlantı Elemanı
 3. Çapraz Bağlantı Elemanı
 4. Çelik Platform
 5. Açılır Kapaklı Merdivenli Çelik Platform
 6. Alt Ayar Mili
 7. Başlangıç Elemanı
 8. Topukluk
 9. Yan Topukluk
 10. Kilitleme Aparatı
 11. Duvar Bağlantı Takımı

 

 

Dikey Bağlantı Elemanı

Dikey bağlantı elemanı Ø48×3 mm TSE belgeli sanayi borusundan üretilmektedir.

Ø38×3 mm TSE belgeli sanayi borusundan üretilmiş birleştirme elemanı preste sıkıştırma yapılarak, dikey bağlantı elemanına sabitlenmiştir.

Dikey bağlantı elemanında 50 cm aralıklarla, 8 yönden bağlantı imkânı sağlayan hem alt hem de üst noktadan kaynaklı 10 mm kalınlığında flanşlar bulunmaktadır. Kaynaklar otomatik gaz altı robotları ile yapılmaktadır.

50, 100, 150, 200, 250 ve 300 cm’lik ölçüleri bulunmaktadır.

Sıcak daldırma galvaniz ile kaplanmıştır.

 

8.2 Yatay Bağlantı Elemanı

 

Yatay bağlantı elemanı Ø48×2,5 mm TSE belgeli sanayi borusundan üretilmektedir.

Yatay bağlantı elemanının her iki ucuna dövme kurtağzı kaynaklıdır. Kurtağzında 6 mm. stoperli dövme kama mevcuttur.

Kaynaklar otomatik gaz altı robotları ile yapılmaktadır.

75, 110, 150, 200, 250 cm’lik ölçüleri bulunmaktadır.

Sıcak daldırma galvaniz ile kaplanmıştır.

 

 

 

8.2.1 Yatay Bağlantı Elemanı U Profil

 

Yatay bağlantı elemanı U profil 2,5 mm sacdan çekilmiş U kesitindeki profilden üretilmektedir.

Yatay bağlantı elemanının her iki ucuna dövme kurtağzı kaynaklıdır. Kurtağzında 6 mm. stoperli dövme kama mevcuttur.

Kaynaklar otomatik gaz altı robotları ile yapılmaktadır.

Sıcak daldırma galvaniz ile kaplanmıştır.

 

8.3 Çapraz Bağlantı Elemanı

 

Ø42×2,5 mm TSE belgeli sanayi borusundan üretilmektedir.

Çapraz bağlantı elemanının her iki ucuna dövme kurtağzı montajlıdır. Kurtağzından 6 mm. Stoperli dövme kama mevcuttur.

249, 282 ve 319 cm’lik ölçüleri bulunmaktadır.

Sıcak daldırma galvaniz ile kaplanmıştır.

 

 

 

8.4 Çelik Platform

Çelik platformlar otomatik roll-form makinasında yapılmaktadır.

1.5 mm et kalınlıklı sacdan, 32 cm genişliğinde imal edilmektedir.

110, 150, 200, 250 cm’lik ölçüleri bulunmaktadır.

Sıcak daldırma galvaniz ile kaplanmıştır.

 

 

 

 

 

 

 

8.5 Açılır Kapaklı Merdivenli Çelik Platform

 

Açılır Kapaklı merdivenli çelik platformlar otomatik roll-form makinasında yapılmaktadır.

1.5 mm et kalınlıklı sacdan, 60 cm genişliğinde imal edilmektedir.

Ekstradan merdiven kulesi oluşturmaya gerek duyulmadan, bünyesindeki kapak açılarak aşağı inilebilir ya da kapatılıp üzerinde çalışılabilir. Alt kısmındaki basamak açılıp yukarı çıkılabilir ya da kapatılıp sabitlenebilir.

250 cm uzunluğundadır.

Sıcak daldırma galvaniz ile kaplanmıştır.

 

 

 

8.6 Alt Ayar Mili

Ayar milleri Ø38×4 mm TSE belgeli boruya 6 hatveli  diş açılarak imal edilir. Üzerinde ayar yapmayı sağlayan sfero dökümden somun mevcuttur.

Taban plakası 150x150x5 mm sacdan kabartmalı olarak imal edilmiştir.

50 cm’lik ölçüleri bulunmaktadır.

Üst kısmında fazla açılmasını engellemek için stoper bulunmaktadır.

Elektro galvaniz ile kaplanmaktadır.

 

 

8.7 Başlangıç Elemanı

Dikey bağlantı elemanı ile alt ayar milinin bağlantısını sağlar.

25 cm uzunluğundadır.

Sıcak daldırma galvaniz ile kaplanmıştır.

 

 

 

 

 

8.8 Topukluk

Otomatik roll-form hattında 1 mm kalınlığındaki galvanizli saca özel form verilerek üretilmektedir.

15 cm yüksekliğinde olan topuklukların üzerindeki formlar ile mukavemeti arttırılmıştır.

110, 150, 200, 250 cm’lik ölçüleri bulunmaktadır.

 

 

 

 

8.9 Yan Topukluk

1 mm et kalınlığındaki galvanizli saca özel form verilerek üretilmektedir.

15 cm yüksekliğinde olan topuklukların üzerindeki formlar ile mukavemeti arttırılmıştır.

 

 

 

 

 

8.10 Kilitleme Aparatı

Kilitleme aparatı çelik platformların rüzgardan dolayı uçmasını ve dönmesini engeller.

Sıcak daldırma galvaniz ile kaplanmıştır.

 

 

8.11 Duvar Bağlantı Takımı

İskeleyi bina cephesine sabitlemek için kullanılmaktadır.

Ø48×3,2 mm Bağlantı borusu, saplama, çelik dübel ve çiftli kelepçeden oluşmaktadır.

Sıcak daldırma galvaniz ile kaplanmıştır.

 

 

FLANŞLI İSKELE SİSTEMİNİN KURULUM AŞAMALARI

Alt ayar milleri projede belirtilen noktalara yerleştirilir.

Alt ayar millerinin üzerine başlangıç ayakları monte edilir.

 

Yatay bağlantı elemanlarının kurt ağızları kamalar ile dikey bağlantı elemanlarında ki flanşlara takılır, iskele teraziye alınır ve sistem gönyeye getirilir.

Dikey bağlantı elemanları başlangıç ayaklarının üzerine monte edilir.

Çapraz bağlantı elemanlarının kurt ağızları kamalar ile dikey bağlantı elemanlarında ki flanşlara takılır.

Çelik platformlar ve açılır kapaklı merdivenli platform yan yatay bağlantı elemanlarının üzerine yerleştirilir ve kilitleme aparatı ile kilitlenir. Merdiven kullanılarak bir üst kata çıkılır.

İlk kattaki işlemler tekrarlanarak flanşlı iskele sistemi kurulur. Kilitleme aparatının üzerindeki mile topukluklar geçirilir. Yan topukluklar ise ilk sıra hariç yukarıya doğru tüm başlangıç ve bitiş dikey elemanlarına monte edilir.

 

FLANŞLI İSKELE SİSTEMİ SÖKÜM AŞAMALARI

Söküm işlemine en üst kattaki topukluk, yan topukluk çıkarılarak başlanır.

Uzun ve kısa yatay bağlantı elamanları ve çapraz bağlantı elemanları çıkarılır.

Duvar bağlantı takımları söküldükten sonra dikey bağlantı elemanları ve kilitleme aparatı çıkarılıp merdiven yardımıyla bir alt kata inilir.

Üst kattaki çelik platformlar ve açılır kapaklı merdivenli platformlar çıkarılır.

En alt kata ininceye kadar aynı sıralama ile işleme devam edilir. Başlangıç ayakları ve alt ayar milleri de çıkarıldıktan sonra söküm işlemi tamamlanmış olur.

Ürünlerin Kullanımında Dikkat Edilmesi Gereken Sınır Şartları:

 • Rüzgar hızı 0,2 kN/m2’yi  aşan durumlarda kullanılmamalıdır.
 • Buz yükü 300N/m2 ‘yi aşan durumlarda kullanılmamalıdır.
 • Hava ve çevre şartlarından dolayı (Buzlanma, yağlanma vs.) yüzeyi kaygan olan yerlerde ürünler kullanılmamalıdır.
 • Montajı yapılacak ürün montaj tamamlanana kadar halatla güvenli bir yere bağlanmalıdır.

 

FLANŞLI İSKELE SİSTEMİ DEPOLAMA TALİMATI

Flanşlı İskele Elemanları aşağıda belirtilen şartlarda istiflenmelidir.