Genel Bilgiler:

Çalışma ve ulaşım amaçları için oluşturulan her bir iskele alanı, çalışma yeri elverişli şartlar sağlayacak ve ilâveten aşağıda verilenleri de karşılayacak şekilde düzenlenmelidir:

− Çalışanları düşme tehlikesinden korumak,

− Kullanılan malzeme ve donanımların güvenli bir şekilde muhafazasını sağlamak,

− Daha alt seviyede çalışanları ve iskele civarından geçenleri yukarıdan düşebilecek cisimlerin neden olacağı zararlara karşı korumak.

İskelelerin tasarımında ergonomik hususlar da dikkate alınmalıdır.

Çalışma alanında bütün genişlik boyunca çıkma oluşturulmalı ve bu alana kullanım öncesi uygun yan koruma yapılmış olmalıdır.

Birleştirilen parçalar arasındaki bağlantılar yeterli olmalı ve dışarıdan kolaylıkla görülebilmelidir. Bu bağlantılar kolay monte edilebilir olmalı ve kazara ayrılmalara karşı yeterli sabitleme tertibatı bulunmalıdır.

 

Genişlik Sınıfları

Dikmeler arasındaki net açıklık en az 600 mm olmalı, merdivenlerin net genişliği ise 500 mm’ den az olmamalıdır.

Köşeler dâhil her bir çalışma alanında belirlenen genişlik, plâtformun bütün uzunluğu boyunca korunmalıdır. Çizelge 1.

 

Çizelge 1 – Genişlik alanları için genişlik sınıfları

 

Baş Mesafesi

Çalışma alanları arasındaki baş mesafesi boyutu h3’ün enküçük net ölçüsü 1,90 m olmalıdır.

Bağ elemanları ve çalışma alanları arasındaki h1b yüksekliği veya enine ara bağlantılar ile çalışma alanları arasındaki h1a yüksekliği için baş mesafesi ile ilgili gerekler Çizelge 2’de verilmiştir.

 

Çizelge 2 – Baş mesafe sınıfları

 

Yük Sınıfları

Bu standartta farklı iş koşullarını karşılayacak şekilde altı yük sınıfı ve çalışma alanı için yedi genişlik sınıfı tanımlanmıştır. Servis yükleri Çizelge 3’te gösterilmektedir.

Çalışma alanları için yük sınıfı, iskelenin kullanım amacına bağlıdır.

Not – İş iskelesinin tek bir yük sınıfına dâhil edilemediği veya çok ağır şartlarda kullanılması gibi istisnaî hâllerde, iskelenin kullanım şartlarının analizinden sonra farklı parametreler uygulanabilir ve belirlenebilir. İş iskelesinde yapılacak gerçek çalışmalar dikkate alınmalıdır. Göz önünde bulundurulması gereken hususlara ait bazı örnekler aşağıda verilmiştir:

  1. a) Çalışma alanına konulan bütün donanım ve malzemelerin ağırlığı,
  2. b) Çalışma alanı üzerinde kullanılan, haricî güç kaynağıyla çalıştırılan makinalardan kaynaklanan dinamik etkiler,
  3. c) El arabası gibi elle çalıştırılan araçlardan gelen yükler.

 

Yük sınıfı 1’e dâhil iş iskeleleri üzerine konulan malzemeler, Çizelge 3’te verilen servis yüklerine dâhil değildir.

 

Çizelge 3 – Çalışma alanı üzerindeki servis yükleri

 

 

  • Yan korkuluklar, yatayda ilk ve son Güvenlikli İskele Panolarına takılır. Şekil-7
  • Sac Topukluklar merdiven gelen kısımlar hariç Güvenlikli İskele Panolarına takılır.
  • Yan Topukluklar, yatayda ilk ve son Güvenlikli İskele Panolarına takılır
  • Duvar Bağlantı Takımı her 4 m. yükseklikteki Güvenlikli İskele Panolarının tamamına atılarak Güvenlikli İskele Sistemi yapıya sabitlenir.

 

 

GÜVENLİKLİ İSKELE SİSTEMİNİN YAPIYA SABİTLENMESİ 

Güvenlikli İskele Sisteminin yapıya sabitlenmesi için Duvar Bağlantı Takımı ve Çiftli Kelepçe kullanılır. Yapının beton kısımlarına (kolon, perde, kiriş veya döşeme) denk gelecek şekilde şarjlı el matkabı ile en az 7 cm. derinliğinde Ø16 lık delik açılır. Açılan deliğe M12 çakmalı dübel yerleştirilir, Aybold saplama dübele montaj edilir. Bir ucu Z şeklinde kıvrılmış olan Ø16 lık transmisyon mili kaynaklı Ø48×3,2 mm. lik borunun Z kısmı Aybold saplamaya geçirilir, düz kısmı Güvenlikli İskele Panosuna Çiftli Kelepçe ile bağlanır.

ÇAPRAZ BAĞLANTI MONTAJ ÖRNEKLERİ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GÜVENLİKLİ İSKELE DEPOLAMA TALİMATI

Güvenlikli iskele elemanları aşağıda belirtilen şartlarda istiflenmelidir.

 

GÜVENLİKLİ İSKELE SİSTEMİ MALZEME BİLGİLERİ