Her zaman kalitede öncü olmak.


Sürekli iyileştirme felsefesi uygulayarak, müşteri ve çalışan memnuniyetini arttırmak.


Müşteriye zamanında, kaliteli ve uygun fiyatla ürün sunarak, yurt içi ve yurt dışı pazar payını arttırmak.


Ürün maliyetlerini düşürmek için en çağdaş teknolojiyi kullanmak ve sıfır hata ile üretim hedefine ulaşmak.


Tüm personele toplam kalite felsefesini benimsetmek ve eğitim faaliyetlerini kesintisiz sürdürmek.


Müşteri memnuniyetinin ana koşulunun kaliteli girdi teminiyle mümkün olacağı anlayışından hareketle; tedarikçilerimizin kalite seviyelerinin yükseltmelerine destek olmak.